top of page
Naamloos-1.jpg

Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school.
Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

Jongen op trap.png

Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Leden:

Vanuit de ouderraad

Frederic Desmyter

Voorzitter

Hanni Devolder

-

Annelies Lemiengre

-

Vanuit de pedagogische raad

Ellen Decock

Tania Pattyn

Nancy Vandamme

De lokale gemeenschap:

Chris Cornelissen

Katrien Quaegebeur

Alex Parmentier

Advies vanuit het schoolbestuur:

Christine Delaere

Tom Lagae

Directie

Marie Maertens

bottom of page