top of page
Naamloos-1.jpg

Fietsbus

Logo_HV_Lendelede_H_0.png

In samenwerking met de fietsersbond van Lendelede organiseren we de fietsbus

  • Waarom een Fietsbus?

Bij vele ouders van kleuters / lagere schoolkinderen is het een grote stap om hun kinderen met de fiets naar school te sturen, zeker als dit zonder begeleiding moet gebeuren. Met de ‘Fietsbus ‘ willen we hiervoor een oplossing bieden en ouders de kans geven om hun kinderen onder begeleiding te laten fietsen naar de school.

  • Hoe werkt de Fietsbus?

 Traject 1 : startplaats in de Winkelsestraat thv 166c, Langemuntelaan, Heulsestraat, Kuurnsestraat , Nieuwstraat

Traject 2: startplaats op het kruispunt van Zomerweg en Hulstemolenstraat, Stationsstraat , Emiel Neirinckstraat, fietspad achter Nelcasite tot Duifhuizenlaan, Rozebeeksestraat, Beukenlaan, Ingelmunstersestraat, Pastoor de Beirstraat, Izegemsestraat, Dorpsplein, Stationsstraat, Nieuwstraat

  • ‘s Morgens

De begeleiding start om 8u en volgt het traject zoals hierboven omschreven. Onderweg staan kinderen op vaste ‘haltes’ te wachten en pikken achteraan in. Kinderen die langs het parcours wonen hoeven niet naar een fietsbushalte maar kunnen uiteraard direct inpikken.

Samen wordt op een rustig tempo naar school gefietst, begeleiding zet waar nodig straten af zodat de kinderen veilig kunnen inpikken.
 

  • ’s Avonds

Om 16u (na de gratis opvang) wordt er verzameld aan de fietsenstalling per traject. Het parcours wordt nu in omgekeerde volgorde gevolgd en kinderen verlaten geleidelijk de Fietsbus op de afgesproken plaatsen. De begeleiding rijdt het parcours mee tot de eindhalte of tot alle kinderen veilig afgezet zijn.

!!! Op woensdagnamiddag wordt er ’s middags om 12 uur gereden.


 

 

  • Praktische afspraken

· De Fietsbus rijdt altijd, weer of geen weer. Dit gewoon om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden ontstaan en dat kinderen altijd veilig op school aankomen. Bij extreme weersomstandigheden worden de ouders via Whatsapp verwittigd wanneer de Fietsbus niet uitrijdt.

· Wees op tijd bij het startpunt of langs het traject.

· We werken niet met inschrijven, iedereen kan altijd meefietsen zonder dit vooraf ergens te melden. Ouders zijn verantwoordelijk tot aan de start of tot aan een fietsbushalte (zie kaartjes)
 

 

  • Wat verwachten we van de kinderen?

· Een minimum aan stuurvaardigheid is vereist, kinderen die onvoldoende kunnen fietsen kunnen andere kinderen in gevaar brengen!

· De fiets moet technisch in orde zijn

· Helm en Fluo hesje verplicht!

· Kinderen worden verwacht te luisteren naar de instructies van de begeleiders.
 

 

Wie wenst gebruik te maken van de Fietsbus, geeft best zijn gegevens door aan lendelede@fietsersbond.be of stuurt een bericht naar Steven Banckaert: 0492/46 49 75. Het doorgeven van een telefoonnummer is noodzakelijk om jullie als ouder te verwittigen indien de Fietsbus niet zou uitrijden.

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!!!

Om de druk op de huidige begeleiders van de Fietsbus wat te verlichten zijn we nog op zoek naar enthousiaste begeleiders. Dan kan voor 1x per week ’s morgens en/of ’s avonds de begeleiding te doen of als reserve. Wie graag deze taak zou uitvoeren kan zijn naam doorgeven via lendelede@fietsersbond.be of aan Steven Banckaert:

bottom of page