top of page
Naamloos-1.jpg
Onze visie
Contact: Section Title

 

Jij bent welkom in onze talentrijke school
 

Het is ons doel om pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. We hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van iedereen. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we werken aan de totale ontplooiing van het unieke kind met zijn talenten en werkpunten. Kinderen van verschillende levensovertuigingen of godsdiensten zijn welkom op onze school.

Leerstof wordt leefstof
 

Wij streven ernaar dat leerlingen de aangeboden leerstof kunnen en willen toepassen in hun leven. Zo krijgen leerlingen ‘zin in leren en zin in leven’: leerstof wordt leefstof.

Samen leven, samen leren
 

Door kinderen respectvol te laten omgaan met zichzelf (ik) en de anderen (jij), werken we aan een school (wij) met gelijke kansen voor iedereen. Leren gebeurt met vallen en opstaan, rekening houdend met het ontwikkelingstempo en de groeimogelijkheden. Zo willen we bij ieder kind het beste naar boven halen. Daaraan werken gebeurt in voortdurende interactie en communicatie. We maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor kinderen en ouders voelen dat ze steeds bij iemand op onze school terecht kunnen. Voor kinderen met specifieke noden voorzien we aanpassingen realiseerbaar voor het kind, de medeleerlingen, de klasleerkracht, het schoolteam en de ouders.

Meisje met bloemen.png
Jongen met bloemen.png
bottom of page